Kierownictwo

Dyrekcja

Dyrektor: dr n. med. Piotr Grazda

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych: mgr inż. Lidia Ślęzak

Naczelna Pielęgniarka:

Główny Księgowy:

 

Rada Społeczna

Przewodniczący: dyrektor Wydziału Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach: nadinsp. Roman Rabsztyn

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej: bryg. Jacek Kleszczewski

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej: ppłk Łukasz Górny

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej: płk Adam Jopek

Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: dr Jerzy Rdes

Przedstawicielka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Maria Grabowska