Kierownictwo

Dyrekcja

Dyrektor: dr n. med. Piotr Grazda

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych: mgr inż. Lidia Ślęzak

Naczelna Pielęgniarka:

Główny Księgowy:

 

Rada Społeczna

Przewodniczący:

Dyrektor Wydziału Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska

Dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Krzysztof Wawro.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach: 

nadinsp. Roman Rabsztyn

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej:

bryg. Jacek Kleszczewski

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej:

ppłk Łukasz Górny

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

płk Adam Jopek

Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej:

dr n. med. Maciej Hamankiewicz

Przedstawicielka Naczelnej  Rady Pielęgniarek i Położnych:
mgr Maria Grabowska