25/PNP/SW/2020 Wykonanie przeglądów sprzętu medycznego ogłoszenie z dnia 2020.09.24

numer referencyjny 17/PNP/SW/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi uprzejmie informuje iż ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonanie przeglądów sprzętu medycznego.