30/PNP/SW/2020 Usługa transportu pacjentów, krwi i preparatów krwiopochodnych ogłoszenie z dnia 13.10.2020

numer referencyjny 30/PNP/SW/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi uprzejmie informuje iż ogłasza przetarg nieograniczony na

Usługa transportu pacjentów, krwi i preparatów krwiopochodnych