36/PNP/SW/2020 „Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora VIDAS-3”

numer referencyjny 36/PNP/SW/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi uprzejmie informuje iż ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dostawę odczynników do dzierżawionego analizatora VIDAS-3”