20/2019 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego oraz dostawa komputerów celem wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających rozwój nowoczesnych e-usług medycznych - ogłoszenie nr 571943-N-2019 z dnia 11.07.2019

nr ref 20/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego oraz dostawę komputerów celem wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających rozwój nowoczesnych e-usług medycznych"