23/2019 "Dostawa aparatów do przetaczania płynów i krwi - ogłoszenie nr 575509-N-2019 z dnia 2019.07.18

nr ref 23/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę aparatów do przetaczania płynów i krwi"