27/2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych i jednorazowego użytku ogłoszenie nr 606985-N-2019 z dnia 2019.10.08

numer referencyjny 27/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg nieograniczony na

Dostawę środków dezynfekcyjnych i jednorazowego użytku