Elektroniczna skrzynka podawcza

Składanie wniosków drogą elektroniczną   

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi należy przeprowadzić następujące czynności:

  1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl
  2. W serwisie ePUAP wejdź na profil SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi  aby rozpocząć załatwianie sprawy.
  3. Wybierz rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.
  4.  Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.
  5. Lub  wchodzimy na link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe. i tutaj  bezpośrednio z pozycji profilu zaufanego po zalogowaniu się dokonujemy czynności, które umożliwią nam wysłanie pisma do podmiotu. Wpisujemy w pozycji "Wybierz urząd lub instytucję, do którego kierujemy pismo", np: Katowice i z listy rozwijanej wybiermy Naszą placówkę.