Kierownictwo

Dyrekcja

Dyrektor: dr n. med. Piotr Grazda

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych: mgr inż. Lidia Ślęzak

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych: Paweł Mieszczański

Naczelna Pielęgniarka: Beata Pyka

Główna Księgowa: Anna Krakowian

 

Rada Społeczna

PRZEWODNICZĄCY:

Przemysław Gliklich
przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 

CZŁONKOWIE

nadinsp. Roman Rabsztyn
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
przedstawiciel Policji

nadbryg. Jacek Kleszczewski
Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej

gen. bryg SG Adam Jopek
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
przedstawiciel Straży Granicznej

ppłk Maciej Konior
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach
przedstawiciel Służby Więziennej

dr n. med. Jerzy Rdes
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

Maria Grabowska
przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Maja Milewska
przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.