Kierownictwo

Dyrekcja

Dyrektor: dr inż. Karolina Mielczarek

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Polityki Personalnej: mgr Katarzyna Błaszczyk

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych: Paweł Mieszczański

Naczelna Pielęgniarka: Beata Pyka

Główna Księgowa: Aneta Sebesta

 

Rada Społeczna

PRZEWODNICZĄCY:

Przemysław Gliklich
przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 

CZŁONKOWIE

insp. Mariusz Krzystyniak
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
przedstawiciel Policji

st. bryg. Wojciech Kruczek
Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej

gen. bryg SG Andrzej Jakubaszek
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
przedstawiciel Straży Granicznej

ppłk Michał Mudy
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach
przedstawiciel Służby Więziennej

dr n. med. Jerzy Rdes
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

Maria Grabowska
przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

prof. dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Małgorzata Walczak
przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.