13/PNP/SW/2020 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego ogłoszenie z dnia 2020.04.28

numer referencyjny 13/PNP/SW/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi uprzejmie informuje iż ogłasza przetarg nieograniczony na

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego