16/PNP/SW/2020 Dostawa materiału szewnego ogłoszenie z dnia 2020.05.14

numer referencyjny 16/PNP/SW/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi uprzejmie informuje iż ogłasza przetarg nieograniczony na

Dostawa materiału szewnego