PK 1/2020 - badania histopatomorfologiczne i inne laboratoryjne.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - wykonywanie badań histopatologicznych i innych laboratoryjnych, przez okres 24 miesięcy.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Poinformowanie o wynikach.pdf)Poinformowanie o wynikach.pdf 55 kB2020-08-25 2020-08-25
Pobierz plik (1 Odpowiedzi na pytania wraz z zał..pdf)1 Odpowiedzi na pytania wraz z zał..pdf 136 kB2020-08-25 2020-08-25
Pobierz plik (Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa Zał. Nr 4.xls)Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa Zał. Nr 4.xls 30 kB2020-07-30 2020-07-30
Pobierz plik (Oświadczenie Oferenta Zał. Nr 2.doc)Oświadczenie Oferenta Zał. Nr 2.doc 28 kB2020-07-30 2020-07-30
Pobierz plik (Formularz Oferty Zał. Nr 1.doc)Formularz Oferty Zał. Nr 1.doc 56 kB2020-07-30 2020-07-30
Pobierz plik (Materiały Informacyjne wraz z Załącznikami.pdf)Materiały Informacyjne wraz z Załącznikami.pdf 950 kB2020-07-30 2020-07-30
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf 77 kB2020-07-30 2020-07-30