PK 16/2021 - wykonywanie badań USG transwaginalnych na potrzeby Poradni Ginekologicznej w Częstochowie