Usługa internetowej platformy umożliwiającej dokonywanie zapytań ofertowych i prowadzenie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do internetowego portalu umożliwiającego prowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2024 roku oraz umożliwiającego prowadzanie elektronicznych zapytań ofertowych nie objętych w/w ustawą.

Zamawiający będzie korzystać z portalu przez okres 36 miesięcy.

System na portalu winien mieć następujące funkcjonalności:

 1. przez cały okres trwania umowy będzie zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz o finansach publicznych.
 2. umożliwia prowadzenie postępowania za pomocą plików własnych Zamawiającego oraz tzw. „formularzy aktywnych” tj. umożliwiających Wykonawcy wpisywanie danych oferty
 3. automatycznie powiadamia o zapytaniach i odpowiedziach
 4. posiada możliwość generowania ogłoszenia bezpośrednio do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz możliwość pobrania ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych
 5. powiadamia Wykonawców po opublikowaniu przez Zamawiającego wszelkich publicznych i indywidualnych informacji oraz generuje potwierdzenie takiej publikacji oraz przesłania wiadomości do wykonawcy
 6. w przypadku postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie informował Wykonawcę składającego ofertę iż będzie wymagane złożenie przez osobę umocowaną podpisu elektronicznego kwalifikowanego dla zamówień powyżej tzn progu „unijnego” a w przypadku postępowań poniżej tzw. progu „unijnego” podpisu elektronicznego kwalifikowanego, lub podpisu profilem zaufanym lub podpisu elektronicznym dowodem osobistym.
 7. automatyczne szyfruje i deszyfruje oferty
 8. generuje i zamieszcza (po akceptacji Zamawiającego) na stronie ogłoszenia informację z otwarcia ofert, wybór najkorzystniejszej oferty itp.
 9. w przypadku korzystania z tzw. „formularzy aktywnych” tj. umożliwiających Wykonawcy wpisywanie danych oferty wygeneruje plik będący informacją o złożonych ofertach przesyłany do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 10. w przypadku korzystania z tzw. „formularzy aktywnych” tj. umożliwiających Wykonawcy wpisywanie danych oferty automatycznie przelicza/ocenia i porównuje oferty (liczy punktację), sygnalizuje potencjalnie zaoferowanie potencjalnie rażąco niską cenę
 11. w przypadku korzystania z tzw. „formularzy aktywnych” tj. umożliwiających Wykonawcy wpisywanie danych oferty generuje automatycznie pisma typu protokół z postępowania (wypełniony danymi dot. postępowania)
 12. daje możliwość uruchomienia rundy ofert dodatkowych jak i aukcji bezpośrednio w postępowaniu
 13. posiada możliwość unieważnienia poszczególnych części postępowania w przypadku ich nierozstrzygnięcia, bez konieczności unieważniana całego postępowania
 14. pozwala na archiwizacje i przesłanie tej archiwizacji na dysk lub serwer Zamawiającego.

W cenie Wykonawca uwzględnia instalację, aktywację systemu, wszelkie szkolenia, aktualizacje systemu oraz wsparcie przez okres trwania umowy. Wykonawca zapewnia w cenie kontakt w sprawach technicznych oraz wsparcie merytoryczne w zakresie zamówień publicznych.

System portalu w celu prawidłowego działania nie wymaga od Zamawiającego konieczności posiadania podpisów kwalifikowanych przez pracowników Zamawiającego oraz członków komisji

Zamawiający informuje, iż średniorocznie przewiduje prowadzenie do 45 postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast oczekuje nielimitowanej ilości postępowań nieprzekraczających 130 000,00 złotych.

Oferta winna zawierać koszt korzystania z systemu przez okres 36 miesięcy.

Do oferty należy dołączyć opis oferowanego systemu (wskazana jest krótka prezentacja w pliku video, office, pdf lub równoważnym).

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, po przez publikację ogłoszenia na stronie BIP Zamawiającego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert: 17 listopada 2023 roku do godz. 12:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie wyników postępowania.pdf)ogłoszenie wyników postępowania.pdf 42 kB2023-11-20 2023-11-20
Pobierz plik (odpowiedż na pytania z dnia 15.11.2023.pdf)odpowiedż na pytania z dnia 15.11.2023.pdf 175 kB2023-11-15 2023-11-15
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do ogłoszenia -wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.pdf)Załącznik nr 3 do ogłoszenia -wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.pdf 189 kB2023-11-13 2023-11-13
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy.pdf)Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy.pdf 166 kB2023-11-13 2023-11-13
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx 140 kB2023-11-13 2023-11-13
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf 244 kB2023-11-13 2023-11-13