Ogłoszenie nr 636872-N-2018 z dnia 2018-10-16r. Usługi ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Grzegorza Załogi

Ogłoszenie nr 636872-N-2018 z dnia 2018-10-16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg na: : Usługi ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Grzegorza Załogi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-14

Uwaga: Termin składania ofert przesunięto do 31.10.2018 r. do godz 10:00 - szczegóły w załączonym pliku Zmiana ogłoszenia

26.10.2018 - dodano nowy dokument wyjasnienia.pdf