Ogłoszenie na usługę wykonywania badań laboratoryjnych dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach

Ogłoszenie z dnia z dnia 12.12.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza OGŁASZA KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZEDMIOCIE:usługa wykonywania badań laboratoryjnych dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Czas obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2019 r. –31.12.2019 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług: 01.01.2019

Otwarcie ofert: 21.12.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (Dział Zamówień Publicznych) o godz. 10:30.
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursów za pośrednictwem
faksu lub adresu e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz wysłane pisemnie drogą pocztową w dniu następnym

 

Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na 4.01.2019 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wynik.pdf)wynik.pdf 149 kB2019-01-14 2019-01-14
Pobierz plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert.pdf 426 kB2019-01-07 2019-01-07
Pobierz plik (Wyjaśnienia.pdf)Wyjaśnienia.pdf 124 kB2018-12-21 2018-12-21
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf 126 kB2018-12-12 2018-12-12
Pobierz plik (siwz.doc)siwz.doc 60 kB2018-12-12 2018-12-12
Pobierz plik (zal_1.doc)zal_1.doc 47 kB2018-12-12 2018-12-12
Pobierz plik (zal_2.doc)zal_2.doc 40 kB2018-12-12 2018-12-12
Pobierz plik (Zal_3.1.ods)Zal_3.1.ods 18 kB2018-12-12 2018-12-12
Pobierz plik (Zal_3.2.ods)Zal_3.2.ods 17 kB2018-12-12 2018-12-12
Pobierz plik (Zal_3.3.ods)Zal_3.3.ods 14 kB2018-12-12 2018-12-12