Ogłoszenie nr 542877-N-2019 z dnia 2019-04-30 Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. G. Załogi - Usługa nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania projektem nr ref 15/2019

Ogłoszenie nr 542877-N-2019 z dnia 2019-04-30 r. ogłoszenie nr 542877-N-2019 z dnia 2019-04-30 Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. G. Załogi - Usługa nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania projektem nr ref 15/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg na: 

Rozbudowę i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi – Usługa nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania projektem nr ref 15/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 10:00

Data  zakończenia:  2020-12-31