Ogłoszenie nr 546670-N-2019 z dnia 2019-05-13 r. Dostawa wyrobów do hemodializy

Ogłoszenie nr   546670-N-2019 z dnia 2019-05-13 r. Dostawa wyrobów do hemodializy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg na: Dostawę wyrobów do hemodializy 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy