18/2019 "Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego" ogłoszenie nr 553461-N-2019 z dnia 2019-05-28

nr ref 18/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę produktów do żywienia pozajelitowego"