19/2019 "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku" ogłoszenie nr 554095-N-2019 z dnia 2019-05-30

nr ref 19/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku"