21/2019 Dostawa paliw w formie tankowania na stacji paliw

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. Grzegorza Załogi w Katowicach uprzejmie informuje iż przedmiotowe postępowanie opublikowane jest na profilu nabywcy pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/zozmsw.katowice