26/2019 Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji, oraz transportu bielizny szpitalnej wraz z załadunkiem i rozładunkiem ogłoszenie nr 613585-N-2019 z dnia 2019.10.23

numer referencyjny 27/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg nieograniczony na

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji, oraz transportu bielizny szpitalnej wraz z załadunkiem i rozładunkiem