31/2019 Usługa odbioru wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów medycznych ogłoszenie nr 618303-N-2019 z dnia 2019.11.04

numer referencyjny 31/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg nieograniczony na

Usługa odbioru wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów medycznych