34/2019 Usługa transportu pacjentów, krwi i preparatów krwiopochodnych ogłoszenie nr 623291-N-2019 z dnia 2019.11.15

nr ref 34/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Usługa transportu pacjentów, krwi i preparatów krwiopochodnych"