4/PNP/SW/2020 Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, dyżurnej dla pracowników i ratowników medycznych ogłoszenie z dnia 18.02.2020

numer referencyjny 4/PNP/SW/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi uprzejmie informuje iż ogłasza przetarg nieograniczony na

Dostawę odzieży roboczej, ochronnej, dyżurnej dla pracowników i ratowników medycznych.