7/PNP/SW/2020 Dostawa i wdrożenie Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ogłoszenie z dnia 25.03.2020

numer referencyjny 7/PNP/SW/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi uprzejmie informuje iż ogłasza przetarg nieograniczony na

Dostawę i wdrożenie Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.