Ogłoszenia

Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor Odsłony
PK 17/2022 - zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego podczas zjazdu ONZ. 27 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 388
PK 16/2022 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie realizacji procedury H55 przezskórnego odnerwienia powierzchni stawowej wyrostka kręgu w ramach Oddz.Chir.Og.(...). 26 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 162
PK 15/2022 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego w K-ach. 26 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 159
PK 14/2022 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie POZ w K-ach. 26 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 183
PK 12/2022 - wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych kału. 23 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 191
PK 13/2022 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie konsultacji okulistycznych, ortopedycznych, neurologicznych, laryngologicznych, kardiologicznych w Poradni Medycyny Pracy. 23 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 139
PK 11/2022 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez superwizora psychoterapii, psychologów klinicznych, psychoterapeutów, pielęgniarki w zakresie Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Cz-wie. 23 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 193
PK 10/2022 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, psychoterapeutów w zakresie Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (lokaliz. w Tarnowskich Górach - Repty). 19 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 227
PK 9/2022 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, psychoterapeutów w zakresie Oddziału Dziennego Leczenia Zburzeń Nerwicowych w K-ach. 19 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 178
PK 8/2022- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Oddz.Chor.Wewn.(...), Oddz.Nefrol., Oddz.Lecz.Zab.Nerwic. (K-ce / Cz-wa). 18 maj 2022 Iwona Micuła-Ratka 155